اف سی ان ان
https://fcnn.com/?p=2426
Export date: Mon Oct 23 2:14:16 2017 / +0000 GMT

فرشيد سيد مهدی، از افتتاح كليسای فارسی زبانان ۲۲۲ در هلند تا كانديداتوری مجلس 
شورای كليسايی فارسی زبانان ۲۲۲ در هلند ، مدت ٢١ سال از افتتاح و فعاليتش ميگذرد و در مسير رويای كليسايی خود سعي بر تعليم و رساندن پيغام خوش نجات به جهانيان کرده است ، سما تی وی يكي از بولتنهای قابل ذكر اين شورا ميباشد كه در ادامه با فرشيد سيد مهدی مدير عامل سما تی وی ( سيمای مسيحيان ايران) هم كلام خواهيم شد . 


لطفاً از معرفی خودتان و شروع خدمت در شورای کلیسایی ٢٢٢ شروع كنيد ؟


من فرشيد سيد مهدی هستم در هلند زندگی ميكنم ، در سال ١٩٩٠ به مسيح خداوند ايمان آوردم و در سال ١٩٩٣خدمتم را شروع كردم و از سال ١٩٩٤ كليسای ايرانيان را بنا وشروع كرديم كه تا به امروز همگام و همراه با شورای كليسايی ٢٢٢ در حركت هستيم و خدمت ميكنيم .


گفتيد شروع كرديم ، با چه كسانی ؟ و اصلاً چه چيزی باعث اين كار شد ؟


در سال ١٩٩٤ من در دعا بودم كه يك روز در دانشگاه فوو هلند با يك گروه از دانشجويان ملاقات كردم كه همديگر را بشارت ميداديم و در مورد مسيح صحبت ميكرديم ، يكی از دانشجويان مطرح كرد كه برنامه ای دارند برا شروع كليسای ايرانيان ، و من را معرفی كرد به كشيش ورژ باباخانی ، از همانجا با كشيش ورژ هماهنگيهای در جهت بنای كليسا انجام داديم و كليسا شروع به رشد كرد و ما هم احساس كرديم كه بايد تحت نظر و پوشش يك سازمان، فعاليت خودمان را ادامه بدهيم و پاسخ گو باشيم ، و با همانگی ايشان من به انگليس سفر كردم جهت ملاقات و آشنايی با كشيش لازاروس يقنظر و همان سالها هم ما دعوت شديم در كنفرانس ٢٢٢ كه در كشور دانمارك بود. و البته يك سالی طول كشيد تا ما زير پوشش شورای کلیسایی ٢٢٢ بياييم ، و الان هم در بخش مديا مشغول به خدمت هستم .


چی شد كه مديا؟


مديا داستانش بدينگونه بود كه در سال ١٩٩٨ روزی من داشتم دعا ميكردم كه از كلام خداوند مكاشفه باب ١٤ آيه ٦ رو خداوند به من نشان داد كه صحبت از فرشته ای در حال پرواز است كه يك مژده ی جاودانی را به همه امتها ميرساند و من وقتي اينها را ميخواندم به صورت واضح تصوير ساتالايت ديدم و اولش فكر كردم حتماً خدواند ميخواهد تا من فضانورد بشوم و برای همين شروع كردم به تحقيقات فضايی و كهكشانها تا اينكه در سال ١٩٩٩ كشيش لازاروس به همراه يك برادر ديگر از ايران بنام برادر ورور آونسيان من را صدا كردند و گفتند كه ما يك رويايی ديده ايم و مخواهيم با تو هم تقسيم كنيم ، من نميدونستم اين رويا چيه و من قبلا با برادر ورور ملاقاتي نداشتم و ايشان هم من را نميشناخت ، وقتی رفتم به انگليس برای ملاقات با ايشان و شنيدن آن رويا ، ايشان گفتند كه رويای من اين بود كه خداوند به من نشان داده كه ما برنامه تلويزيونی شروع كرديم و تو هم به عنوان مجری برنامه ها بودی و من آنجا فهميدم كه چيزی كه من ديده بودم فضا نوردی نبوده بلكه برنامه های تلويزيون ماهواره ای بود .


الان در مديا و به عنوان مدير عامل سما تی وی هستيد ؟


بله البته بنده خدمتهای زيادی داشته ام مثل خدمت جوانان ، شبانی و خدمت در برنامه های تلويزيونی ، و بعضاً ارائه ايده های نو در جهت رساندن پيغام انجيل از طريق يو اس پی و خدمات ديگر .


و سما تی وی از همانجا شروع شد ؟ 


ما در آن روزها يك فعاليتهايی را شروع كرديم و يك سال بعد از آن ، با توجه به اينكه برادر لازاروس هم اين ديد و رويا را داشت ، اين يك تاييد بود كه ما بتوانيم افرادی كه در اين زمينه ميتوانستند در كنار ما باشند مثلاً از كسی كه پخش كننده ی برنامه های ست سون دعوت كرديم و افراد ديگری هم كه در اين زمينه ها فعاليت داشتند در يك كنفرانس كه از ٤١ كشور دنيا حضور داشتند جمع شديم و يك سميناری برگزار كرديم و از همان كنفرانس شروع كرديم برنامه های تلويزيونی ضبط كردن ، كه كنفرانس بي نظيری بود نزديك هزار نفر ايرانی ايماندار دور هم جمع شدند برای پرستش نام خداوند ، و اين اتفاق در سال ٢٠٠٠ بود كه افتاد و در سال ٢٠٠١ با فيض خداوند ما برای اولين بار با  آی سي وی برای يك ساعت در هفته روی اير بوديم و اولين تست ما در روز ١١ سپتامبر ٢٠٠١ بود كه يك روز تاريخی هست ، و اين شروع باعث شد كه ما در سالهای بعد و از سال ٢٠٠٦ استوديو را شروع به ساختن كرديم و همكاری با كانال محبت  و با نام سما تی وی را شروع كرديم و در حال حاضر به صورت روزانه هر روز نيم ساعت برنامه برای فارسی زبانان بر روی كانال محبت داريم .


از افتتاح كليسا و سما تی وی شروع شد و الان در سال ٢٠١٧ فرشيد سيد مهدی اسمش به عنوان كانديدای مجلس بر زبانها افتاد به عنوان نماينده كريستين يونی ، لطفاً از كريستين يونی و قدرتش در مجلس هلند بگيد ؟كريستين يونی يكی از حزبهای مسيحی در هلند هست كه شايد يكی از كوچكترين حزبهای مسيحی باشد ولي چيزی كه هست ، تاثير گذاريش و تصميماتش كاملاً  از روی كلام خداوند هست و بناش روی كتاب مقدس هست ، در حال حاضر كرسيهای زيادی در مجلس هلند ندارد ولی با همين كرسيهای كم كه در اختيار دارند تاثيرات عالی و به سزايی دارند ، يكی از معروفترين شعارهای كريستين يونی اين هست كه "به ايمانت صدا بده " يعنی ايمانت رو اعلام كن ، و من اين رو خيلی دوست دارم و يكی ديگر از شعارهاشون اينست كه ما نمك جهان هستيم ، نمك مزه ی زيادی ميده و اينها ميخواهند مزه ی خداوند باشند ، از جمله كارهايی كه در سالهای گذشته توسط كريستين يونی برای جامعه مسيحی فارسی زبانان انجام شده ميتوان به بيرون آوردن زندانيان مسيحی از زندان ايران كه واقعاً در خطر بودند اشاره کرد كه يكی از آنها برادر واهيك آبراميان هست كه مثال نزديكی برای ما هست ، و اين كار با كمك كريستين يونی و دولت هلند انجام شد كه شخص سفير ايشان را از زندان در آورد و به هلند منتقل كرد ، و اين يكی از اولين همكاريهای من با كريستين يونی و سازمانهای دولتی بود .


كمك به پناهده های مسيحی انگيزه شما برای پيوستن به كريستين يونی و مجلس هلند بود ؟


 نه فقط مسيحيان بلكه چيزی كه من ميديدم خيلی مهم هست اين بود كه به عنوان يك نفر مهاجری كه در هلند زندگی ميكند و ميتواند صدای مهاجرين و پناهنده هايی باشد كه از يك باور و فرهنگ ديگری آمده اند و محيطی برایشان ايجاد بشود كه با تمام مشكلاتی كه داشتند مهاجرت كردند ، بتوانند در اين كشور آرامش و امنيت خودشان را داشته باشند و در آن محيط بتوانند رشد كنند و آنجا را خانه احساس كنند .


جاهايی را ميشود ايجاد كرد كه كسانيكه به تازگی وارد هلند ميشوند محيط جديد را مانع رشد خودشان نبينند ، و هدف اصلی من كه البته چند چيز است از نظر كمك به كشور خودم و كشورهای ميدليست ايجاد تاثير گذاری هست در واقع كه بتوانيم آن محيط را برای ابراز عقيده و نظر و آزادی سخنوری و حتی سخنگويی  ايجاد كنيم در كشورهايي كه در آنجا اين منع هست  اين دموكراسی را به آنها ياد بدهيم ، بيشتر هدف من كمك به ايران و ايرانی هست كه هيچ آزادی برای بيان نظر و عقيده ندارد، و به هر نحوی مورد اجحاف قرار ميگيرند و در جفا هستند به خاطر اينكه اسلام را قبول نميكنند ، و من هدفم اينست كه از طريق دولت هلند بتوانيم فشار بياوريم روی حكومتهای اينگونه كشورها كه مردم راحتی خودشان را داشته باشند برای ابراز عقيده و نظر .فكر نميكنيد كه با اين كارها برايتان مشكلی پيش بياد ؟ 


مسلماً پيش مياد ولی من انتخاب ميكنم كه اين مشكل را بپذيرم كه تاثير گذار باشم برای نسل آينده كشورم ، يك نفر بايد اين اقدام را بكند ، مشكلات بد نيست ، مشكلات بعضاً سازنده هست .


در مورد خدمتها و كارهای قبلی اشاره كرديد كه از خداوند پيغام گرفتيد ، آيا در مورد كريستين يونی و كانديداتوری مجلس هم همچين پيغامی از خداوند گرفتيد ؟ 


سوال خوبی بود ، برای من سالهاست كه نبوتهای زيادی در مورد زندگی خودم شده است ، در مورد اين مسئله مخصوصاً افرادی بودند كه نبوت كردند و گفتند ما تو را ميبينيم در جايی كه با يك گروه بزرگی و در پارلمان صحبت ميكنی ، و من برام خيلی عجيب بود وقتي اينهارو ميشنيدم ، و من هميشه فكر ميكرد همين ارتباطهايی كه با بعضی مسئولين سياسی  دارم كافی است برای تحقق این نبوت ، و همانجا بايد صحبت كنم و صدای مردم را برسانم ، و هميشه دعا ميكنم كه خداوندا، من وسيله ای تاثير گذار باشم در دستان تو ، و الان احساس ميكنم تاثيرگذاری خدمت من و آنچه كه خدا اجازه داده انجام دهم ، خداوند ميخواهد در يك فصل جديد و در يك جای جديدتر و تاثير گذارتر در كريستين يونی انجام دهم ، جالبه كه من شخصاً هيچ تلاشی برای اين كار و رسيدن به اينجا نكردم و انگار در يك ميسيری قرار گرفتم كه همه اينها مثل يك پازل كنار هم چيده شد و از كريستين يونی به من پيشنهاد شد كه در اين انتخابات شركت كنم و نيز با دعا و مشورت با خدواند در اين راه قدم گذاشتم تا با همكاری همه مهاجرين و همزبانان عزيز بتوانيم قدمهايی بر داريم و اين را به جامعه تزريق كنيم كه سياست چيز بدی نيست و سياست بخشي از زندگی ماست كه با جدا بودن ما از سياست اجازه ميدهيم كه دولتها براي زندگی ما تصميم گيری كنند ، ما هم باید بتوانيم به دولت خودمون در تصميمات سياسی جهت بدهيم در سمت . سویی كه بايد باشد .


فرشيد سيد مهدی را به چه عنوانی در كريستين يونی ميشناسند ؟ 


چيزی که من مخواهم اينست كه فرشيد را به عنوان صدای مهاجرين و پناهنده ها بشناسند ، به عنوان يك ايمانداری كه همه ی آن جفاها و مشكلات پناهندگان را طی كرده و چشيده ، صدای آنها باشم ، و کریستین یونی هم فرشيد را به عنوان نماينده فارس زبانها و صدای مهاجرين در هلند ميشناسند .


حرف آخر ؟ 


بزرگترين  خواهش من از جامعه مسيحيان اينست كه برای من در دعا باشند ، مثل يوسف و دانيال كه مشكلات زيادی طی كردند منهم مشكلات زيادی خواهم داشت پس درخواست ميكنم كه از طريق دعاهای حفاظتی خودشان ، من را در اين خدمت حمایت كنند و من را در اين مسير حمايت كنند با بتوانم صدای آنها باشم .


شبکه خبر مسیحیان فارسی زبان از تمامی مخاطبین گرامی این وبسایت دعوت به دعا برای برادر فرشید سید مهدی مینماید. باشد که این برادر با کمک خداوند در این راه موفق شده و نام خداوند را جلال دهند.

Post date: 2017-03-07 13:44:45
Post date GMT: 2017-03-07 13:44:45

Post modified date: 2017-03-07 13:44:45
Post modified date GMT: 2017-03-07 13:44:45

Export date: Mon Oct 23 2:14:16 2017 / +0000 GMT
This page was exported from اف سی ان ان [ https://fcnn.com ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com