اخبار ایران

پیام کشیش وارتان آوانسیان در وصف کشیش رافی شاهوردیان: آسمان با شادی از او استقبال کرد

کشیش وارتان آوانسیان در وصف کشیش رافی شاهوردیان مرد مقدس خدا، سخنانی را ایراد کرده اند که در فایل صوتی زیر قابل شنیدن می باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا