جذاب و گوناگون

آهنگ اصلا نترس از دنیا


آزادی همین دورو وَراس
اینبار دیگه نگو نمیشه
به دنیا بازم نشون دادیم
یه ایرانی واقعی کیه
همه به سمت یه هدف
آزادی برای وطن
ایرانمونو پس میگیریم
این خاک دیگه واس ماس و بَس

پس اصلا نترس
پس اصلا نترس
دست منو محکم بگیر
میگیریم ایرانو پس
پس اصلا نترس
پس اصلا نترس
میریم جلو قوی
میگیریم ایرانو پس

میگیریم ایرانو پس

با خودت مرور کن همش
اینبار دیگه برنده ماییم
بگو که دیگه تن نمیدیم
به هیچی‌ اجباری
ما میتونیم باهم دیگه
فردارو بسازیم
نکنه یوقت جا بزنی‌
وسط این بازی‌
آزادی نزدیک به ما
داریم حسش می‌کنیم
تلافی این چند سالو باهم جبرانش می‌کنیم
بعد این روزای سخت
یه عمر جشن میگیریم
یه ایرانِ آزاد و ایرانی ها رو‌خوشحال میبینیم

پس اصلا نترس
پس اصلا نترس
دست منو محکم بگیر
میگیریم ایرانو پس
پس اصلا نترس
پس اصلا نترس
میریم جلو قوی
میگیریم ایرانو پس

زن زندگی آزادی
زن زندگی آزادی
زن زندگی آزادی
زن زندگی آزادی
زن زندگی آزادی
زن زندگی آزادی
زن زندگی آزادی
زن زندگی آزادی

آزادی

پس اصلا نترس
پس اصلا نترس
دست منو محکم بگیر
میگیریم ایران و پس
پس اصلا نترس
پس اصلا نترس
میریم جلو قوی
میگیریم ایرانو پس

پس اصلا نترس
پس اصلا نترس
میگیریم ایرانو پس

پس اصلا نترس
پس اصلا نترس
میریم جلو قوی
میگیریم ایرانو پس

نباید یادمون بره خیلیارو از دست دادیم
به خاطر اونام که شده اینبار دیگه کم نمیاریم

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا