اخبار ایرانحقوق بشر

الینا آنالی دختر سیزده ساله از مهسا امینی می‌گوید

الینا آنالی دختر سیزده ساله که با اتمام لیسانس وارد دانشکده پزشکی شده است، در سخنرانی پذیرش «جایزه یانگ آیکان»، از مهسا امینی سخن می‌گوید.

صدای اتفاقات تلخ ایران که تاکنون به دنبال اعتراضات سراسری رخ داده است، در سرتاسر دنیا پیچیده بطوریکه حتی کودکان و نوجوانان نیز آن را حس کرده و حتی با مردم ایران همدردی نیز می‌کنند.

«الینا آنالی» سیزده ساله یکی از این نوجوانان است که ایرانی نیست اما با کشته شدن مهسا امینی احساس همدردی خود را اعلام می‌کند. او که به تازگی وارد دانشکده پزشکی شده، در سخنرانی پذیرش «جایزه یانگ آیکان» از مهسا امینی نیز یاد می‌کند.الینا آنالی در این سخنرانی اعلام میکند: «من حقیقتا مفتخرم از اینکه دریافت کننده جایزه «یانگ آیکان» هستم. گرفتن جایزه آیکان، پا گذاشتن در کفش آدمهای بزرگی است. من «آینده» نیستم، من «اکنون» هستم. امید من این است که از پلتفرم و موقعیت خودم استفاده کنم تا صدای هرچه بلندتری برای زنان و دختران در سرتاسر دنیا باشم، تا فضا را برایشان بازتر کرده و سر میزم جایی به آنها بدهم.

دخترهای کوچک! سر میز من همیشه جایی برای شما خواهد بود. من شما را میبینم و پشتیبان شما هستم و هوایتان را دارم. در پایان بگذارید تا مهسا امینی را بخاطر بیاوریم، مهسا امینی در ایران بود. او را زمانی که در دست پلیس بود، کتک زدند و به قتل رساندند. او به حمایت از مهسا امینی که توسط مامورین گشت ارشاد بخاطر حجاب بازداشت و سپس کشته شد، موهای خود را میبُرَد و ادامه می‌دهد: مهسا امینی! من صدای تو هستم و هرگز اجازه نخواهم داد که تو فراموش شوی.»

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا